Продължете към съдържанието

Среща с членовете на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Поморие

✅ Преди четири години, именно пред членовете на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Поморие, за първи път споделих идеята за създаване на общинска фирма за сметосъбиране. Тогава те ме попитаха дали не може и общественият транспорт да бъде общински. Предпазливо отговорих, че не е невъзможно.
✅ И ето че днес, не само че имаме добре работещо и със собствена печалба общинско дружество „Чистота“, но и основен приоритет за следващите четири години е създаването на общинска фирма „Автотранспорт“, със закупуване на общински електроавтобуси, които да обслужват градските и междуселищните линии на територията на община Поморие, а превозът за ученици и пенсионери да е безплатен. Днес с увереност мога да кажа, че това е напълно възможно! 💯
🌹 Приемам предложенията, които получих да работим за още по-красив, по-зелен, цветен и ухаещ на цветя град Поморие и с удоволствие поднесох на дружеството плакета от побратимения турски град Инедже, откъдето са корените на тракийските бежанци и където гостувахме наскоро заедно.