Продължете към съдържанието

Среща с жителите на с. Медово

С доверието на жителите на с. Медово ще реализираме водата на селото с минерална вода. Имаме решение, което много пъти е дискутирано на предходните ни срещи и по което работим. Това е ангажиментът към Медово, който поемам, ако бъда избран отново за кмет на община Поморие.
✅ Проектът за рехабилитация на пътя Медово – Бата – Страцин вече стартира. За срок от една година, трасето от 8 км. ще бъде изцяло ремонтирано, с полагане на бордюри, тротоари и отводнителни канавки.
На срещата с жителите днес бе представен и кандидатът за кмет на с. Медово от ПП ГЕРБ Поморие – Горан Манчев, който представи вижданията си за селото, ако му бъде гласувано доверието, а именно:
✅ Асфалтиране на улиците „Васил Априлов“, „Васил Левски“, „Захари Стоянов“ и „Цар Симеон“
✅ Поставяне на допълнително улично осветление
✅ Решаване на проблеми със сметоизвозването
✅ Изграждане на легнали полицаи
✅ Ремонт на църквата и др.
Благодаря и на досегашния кметски наместник Георги Желев, с който извършихме:
✔️ Благоустрояване на парка
✔️ Благоустрояване на улици – асфалтиране, чакълиране, полагане на бордюри и ремонт на тротоари
✔️ Ремонт на детски кът
✔️ Изграждане на комбинирана спортна площадка за волейбол, баскетбол и футбол на малки вратички. Монтиране на фитнес уреди на открито
✔️ Ремонт и възстановяване на оградата на кметството и монтиране на декоративни решетки.
✔️ Основен ремонт на сградата на „Клуб на пенсионера”. Монтиране на ограда
✔️ Обособяване на приемна на личните лекари.
✔️ Направа на площадка и монтиране на беседка в храм „Възнесение Господне”
✔️ Монтиране на ограда на каптажа на минерален извор Б-72
✔️ Поставяне на пейки, ограничителни знаци и указателни табели на възстановената чешма на ул. „Христо Ботев“.
✔️ Цялостен ремонт на покрива на храм „Възнесение Господне“ и вътрешен ремонт на камбанарията
✔️ Ремонт и ограждане на каптажа за вода в м. „Бакаровата кория“
✔️ Поддръжка на уличното осветление
✔️Почистване на нерегламентирани сметища
Предстои:
✅ Саниране на кметството и читалището
Подкрепете ни с:
✅Бюлетина номер 7️⃣ за кмет на с. Медово
✅Бюлетина номер 7️⃣ за кмет на община Поморие
✅Бюлетина номер 7️⃣ за Общински съвет Поморие