Продължете към съдържанието

Среща с жителите на с. Косовец

✅с. Косовец е малко, приятно населено място и ще направим всичко необходимо за него. През годините в Косовец бяха:
➡️ Асфалтирани три улици
➡️ Изградена метална ограда и портал в двора на кметството
➡️ Монтиране на нова автоспирка
➡️ Монтиране на пътни знаци
➡️ Частично асфалтиране на пътя с. Страцин – с. Косовец
➡️ Почистване на нерегламентирани сметища
➡️ Почистване на речното легло и язовирната стена
➡️ Поставяне на изпускателни тръби и кранове на язовир Косовец
➡️ Цялостна подмяна на стълбове и електропроводната мрежа на селото
Предстои:
✅ Саниране на сградата на кметството и прилежащите части, с ремонт на детския кът
✅ Изграждане на парк с детски кът в центъра
✅ Поддържане на язовира
✅ Ремонт, уширение и маркировка на пътя с. Страцин – с. Косовец
✅ Асфалтиране на улици
✅ Общински автотранспорт, който да обслужва и с. Косовец