Продължете към съдържанието

Среща с жителите на кв. „Свети Георги“, гр. Поморие

Среща с жителите на кв. „Свети Георги“, гр. Поморие, където предстои:
✅️ Подобряване на междублоковото пространство на ул. „Морска“;
✅️ Обновяване на пространството при входа на Поморие откъм Слънчев бряг и основен ремонт на ул. „Манастирска“;
✅️ Нов корпус и физкултурен салон в училището;
✅️ Светофар на кръстовището на улиците „Княз Борис“ и „Мусала“;
✅️ Саниране на блокове;
✅️ Ремонт на тротоари.
Към момента в кв. „Свети Георги“:
➡️ Трайно е решен проблемът с локалните ВиК аварии, тъй като на територията на този квартал бе реализиран проект Воден цикъл. Чрез същия проект бе разширена и модернизирана Пречиствателната станция, която вече работи в пъти с по-голям капацитет от времето, в което е била проектирана;
➡️ Изграждането на крайбрежна алея и свързването на кв. „Свети Георги“ с центъра на града е проект, който бе отлаган десетилетия преди да бъде реализиран;
➡️ Нов облик имат районите около сегашната Поща и бившата автогара, с премахване на бараките и изграждането на нови помещения за търговия;
➡️ Изградени са детски кътове,
➡️ Шадраван,
➡️ Паметник на Христо Ботев,
➡️ Скулптура на Свети Георги;
➡️ Решен е проблема с трафика чрез изграждането на кръговите кръстовища до манастира и на двата входа на Поморие;
➡️ Асфалтиране на ул. Железничарска;
➡️ Периодичен ремонт на улици и тротоари;
➡️ Саниране на училището;
➡️ Основен ремонт на детската градина и реализиране на проект за геотермална енергия;
➡️ Изграждане на нова детска градина;
➡️ Брегоукрепване на ул. Морска (без което бяха застрашени къщите на живущите в района);
➡️ Надпис POM❤️RIE на алеята;
➡️ Саниране на блокове на ул. Морска и ул. Петър Берон;
➡️ Изграждане на скейт парк,
➡️ Фитнес на открито;
➡️ Основен ремонт на футболното игрище;
➡️ Нови столове в читалищния салон;