Продължете към съдържанието
Иван Алексиев: Запазване дейността на МБАЛ-Поморие е основният ми приоритет в сферата на здравеопазването
✅ ЗАПАЗВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ ПОМОРИЕ е основният ми приоритет в сферата на здравеопазването в Програмата за управление на Община Поморие (2023-2027 г.). Това ще се случи и чрез създаване на специален общински фонд, който да гарантира стабилността и функционалността на болницата.
Ще продължим политиката за привличане на специалисти и за финансиране на програми за превенция на социално значими заболявания.
През изминалия мандат:
✅ Приет е мораториум за всякакъв вид разпоредителни сделки за собствеността на МБАЛ-Поморие;
✅ Учредено е болнично настоятелство, представлявано от Найден Пулакиев, Милен Манолов и Ива Кусева, с основна дейност да подпомага болницата в нейната дейност и за подобряване качеството на медицински услуги;
✅ Привлечени са нови лекари и специалисти;
✅ Закупено е ново оборудване за МБАЛ;
✅ Поддържане на сградния фонд на МБАЛ и издръжка на транспортния парк;
✅ Ежегодно дофинансиране дейността на МБАЛ Поморие;
❗️❗️❗️ Към момента, задълженията на МБАЛ Поморие са единствено към Община Поморие, която в мое лице ще продължава да я дофинансира и развива.